തിരുവനന്തപുരം∙ ഒൻപതാം ക്ലാസ് വിദ്യാർഥികളെ മുഴുവൻ 10–ാം ക്ലാസിലേക്കു ജയിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനം. 11–ാം ക്ലാസ് പരീക്ഷയെക്കുറിച്ച് പിന്നീട് തീരുമാനിക്കും.

ഇപ്പോൾ 8– ാം ക്ലാസ് വരെ എല്ലാവരെയും ജയിപ്പിക്കുന്ന സംവിധാനമുണ്ട്. നിബന്ധനകൾക്കു വിധേയമായി 9–ാം ക്ലാസിലും ഇതു നടപ്പാക്കും. ഓൺലൈൻ ക്ലാസിലെ ഹാജർ ഉൾപ്പെടെ പരിഗണിച്ചായിരിക്കും തീരുമാനം.

കഴിഞ്ഞവർഷം ഒന്ന്, രണ്ട് ടേം പരീക്ഷകളുടെ മാർക്ക് കണക്കിലെടുത്തായിരുന്നു 9–ാം ക്ലാസിലെ വിജയികളെ തീരുമാനിച്ചത്. ഇത്തവണ ടേം പരീക്ഷകൾ പോലും നടത്താനായില്ല.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also

കോൺഗ്രസ് വോട്ട് മറിച്ചെന്ന ആരോപണം എൽ ഡി എഫിൻറെ മുഖം രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയോ???
ദുബൈ കെ എം സി സി ഭാരവാഹി സുബൈർ കുബണൂറിൻറെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് വൈറൽ ആകുന്നു

ദുബൈ കെ എം സി സി ഭാരവാഹി സുബൈർ കുബണൂറിൻറെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് വൈറൽ ആകുന്നു. പോസ്റ്റിൻറെ പൂ…